Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en kost € 45 per verenigingsjaar. Bij aanmelding van lidmaatschap bereken wij éénmalig € 50 instapkosten door.

Men kan zich aanmelden door een mail te sturen naar: bestuur@psvdrentsehooglanden.nl. U ontvangt dan ons inschrijfformulier.

Wanneer u jonger bent dan 18 jaar dient de aanmelding tevens door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger ondertekend te worden.

Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeld voor het lidmaatschap van de KNHS. De aanmelding hiervoor wordt door de vereniging geregeld.  Deze kosten vind u op de site van de KNHS.

Men dient de financiële verplichtingen aan “ de Drentse Hooglanden” tijdig te voldoen. Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen per 1 januari en dient te gebeuren voor 1 december van het voorafgaande jaar. Leden die hun lidmaatschap niet tijdig hebben opgezegd zijn voor het volle daaropvolgende kalenderjaar contributie verschuldigd en tevens de KNHS afdracht.

U kunt ook donateur worden van onze vereniging door een jaarlijkse bijdrage te storten. U geniet dan van dezelfde rechten en plichten als de leden van de vereniging, met uitzondering van :

  • Het verplicht lid worden van de KNHS
  • Stemrecht tijdens de Algemene Vergadering